Beč ima umereno-kontinentalnu klimu sa vlažnim uticajima iz zapadne Evrope, odnosno Atlantika, i hladnijim kontinentalnim uticajem sa istoka. Grad ima relativno topla leta sa prosečnom dnevnom temperaturom u intervalu od 22°C do 26°C i najnižom letnjom prosečnom temepraturom od oko 15°C. Poslednjih godina međutim, temerature leti prelaze i 30°C. Zime su hladne, no ipak i relativno blage u odnosu na ostale delove Austrije sa prosečnom temeraturom od oko 0°C.

Prosečna godišnja temeratura u središnjim delovima grada iznosi 11,4°C, dok je u predgrađima i na obodu nešto niža i iznosi 10,2°C. Količina padavina generalno varira tokom godine i najviša je tokom juna u jula. Najveća verovatnoća snežnih padavina je u periodu od druge polovine decembra do početka marta.

 

 

Advertisements